ביום ה' 2/3/17 בשעה 18:00 מפגש קוראים עם סיגלית דיל בקניון עיר ימים נתניה (בקומה התחתונה)
 

כולכם מוזמנים!


קריאה מהנה!

ביום ה' 2/3/17 בשעה 18:00 מפגש קוראים עם סיגלית דיל בקניון עיר ימים נתניה (בקומה התחתונה)

כולכם מוזמנים!

קריאה מהנה!

 
ביום ה' 2/3/17 בשעה 18:00 מפגש קוראים עם סיגלית דיל בקניון עיר ימים נתניה (בקומה התחתונה)

כולכם מוזמנים!

קריאה מהנה!

 
 
 

קריאה מהנה!

 ביום ה' 2/3/17 בשעה 18:00 מפגש קוראים עם סיגלית דיל בקניון עיר ימים נתניה (בקומה התחתונה)
 

כולכם מוזמנים!

כולכם מוזמנים!